-
-
-

Projekt Nieruchomości - Strona główna

Misją Firmy jest szybkie, elastyczne dostosowywanie świadczonych usług i produktów do wymagań rynku usług i oczekiwań Klientów w zakresie nieruchomości. Poprzez profesjonalne działanie, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości działań, w oparciu o profesjonalne doradztwo na każdym etapie - spełniać oczekiwania Klientów i proponować najlepsze możliwe rozwiązania dopasowane do sytuacji Klienta

Misja Firmy

Misją Firmy jest szybkie, elastyczne dostosowywanie świadczonych usług i produktów do wymagań rynku usług i oczekiwań Klientów w zakresie nieruchomości. Poprzez profesjonalne działanie, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości,w oparciu o profesjonalne doradztwo na każdym etapie - spełniać oczekiwania Klientów i proponować najlepsze możliwe rozwiązania dopasowane do sytuacji Klienta. Właściwe określanie kierunków i działań,przy zastosowaniu indywidualnego podejścia do Klienta, doradztwo oparte na uczciwym działaniu jest według nas gwarancją zadowolenia naszych Klientów. 
W naszym działaniu chcemy korzystać z możliwości jakie dają różne segmenty rynku, dopasowywanie rozwiązań w taki sposób, aby dostarczyć usługę najwyższej jakości. Celem naszego działania jest nawiązanie długofalowej relacji z Klientem, tak aby zapewnić naszym Klientom serwis i obsługę o perspektywie długofalowej, otaczać Klientów nowymi usługami i rozwiązaniami dopasowanymi do zmieniających się w czasie potrzeb.

Nasze priorytety

Klient
Nasze działanie biznesowe na rynku nieruchomości zorientowane jest na Klienta. Poprzez rozumienie potrzeb i oczekiwań Klientów mamy możliwość wypracowania takich rozwiązań, które spełniają oczekiwania Klientów. To cel i podstawa naszych działań.

Rynek
Dzisiejszy rynek usług jest rynkiem Klienta. Rozumiemy tą zależność i dlatego nasze działania są nakierowane na to, czego dzisiaj należy dostarczać Klientom. To rozwiązania, usługi i propozycje konkurencyjnej jakości, tak aby wychodziły naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów.

Relacje
Podstawą naszych działań biznesowych jest budowanie relacji z Klientami. Oznacza to, że rozumiemy rolę dobrych relacji, nasze działania są na to ukierunkowane. Relacja oznacza proces długofalowy i na to jesteśmy zorientowani w naszym działaniu.

Doradztwo
Dobre działanie z Klientem musi być oparte na rozumieniu potrzeb i oczekiwań Klienta. Tylko działanie oparte na doradztwie daje Klientowi to, czego oczekuje, na tym budujemy nasz proces interakcji biznesowej. Proponowane rozwiązania wynikają z analizy i doradztwa, tak aby były korzystne dla Klienta.

Serwis
Dzisiejszy rynek usług to nie tylko dostarczenie produktu lub usługi, to znacznie więcej. Dla Klienta kluczowe znaczenie ma serwis, czyli opieka w perspektywie długofalowej i długoterminowej. Rozumiejąc ten fakt zorientowani jesteśmy na dostarczeniu Klientom dobrej jakości opieki na cały czas trwania relacji biznesowej.

Biznes
Rozwiązania proponowane Klientom mają być dla nich korzystne i opłacalne finansowo. Poprzez nasze propozycje, usługi i rozwiązania chcemy wspierać naszych klientów w biznesie, stwarzając im dodatkowe możliwości z zakresie rynku, usług, firm i zmieniającego się otoczenia biznesowego.