-
-
-

RODO / Kontakt

Mapa dojazdu do biura Projekt Nieruchomości

                                                             

 

 

Polityka prywatności RODO -  informacja dla Klientów Projekt Nieruchomości

 

Polityka prywatności RODO -  informacja dla Klientów Projekt Nieruchomości

Szanowny Kliencie / Użytkowniku

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Klauzula informacyjna Rodo:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) Administrator Danych - Administratorem Państwa danych osobowych jest ‘`Projekt`` Spółka z.o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. 10 Lutego 19/5, kod pocztowy: 81-364. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców nr KRS: 0000654568, NIP: 586-23-13-099.

2) Osoba odpowiedzialna. Osobą wyznaczoną przez Firmę ‘`Projekt`` do  ochrony danych w Firmie ‘`Projekt`` Sp. z o.o.  jest Administrator.  Dane kontaktowe: biuro@projektgdynia.com.pl , tel. 58 – 354-85-73

3) Cel przetwarzania. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (kupno, sprzedaż, wynajem nieruchomości, lokalu, działki lub innej własności), na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 ust. 1 pt. B. Dane gromadzone będą tylko za zgodą osoby na ich przetwarzanie.

4) Odbiorca danych –  w/w dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Może to nastąpić tylko dla instytucji upoważnionych z mocy prawa.

5) Przekazywanie danych do państw trzecich. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Okres przechowywania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres : 5 lat lub do momentu zakończenia umowy pośrednictwa obrotu nieruchomościami.

7) Prawa osoby której dane dotyczą. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Prawo do skargi. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Zasady podania danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do pełnej i poprawnej realizacji umowy – wykonania usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dane osobowe podajecie Państwo dobrowolnie, w zakresie niezbędnym i wyłącznie do celów wykonania usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podanie danych jest konieczne w świetle zasad pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - każdy Klient jest rejestrowany do celów wykonania usługi,  konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji w/w danych , a w konsekwencji brak możliwości wykonania usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,  jak również brak możliwości kontaktu Biura z Panią/Panem jako klientem. Każdą zgodę Klient może odwołać, zmodyfikować jej zakres, zastrzec lub unieważnić. 

10) Sposoby przetwarzania / Profilowanie. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

Po więcej informacji o Firmie Rodzinnej Projekt zapraszamy na stronę:  www.projektgdynia.com.pl           

 

 

 

Projekt Nieruchomości

Projekt Nieruchomości

Projekt Nieruchomości

biuro@projektnieruchomosci.pl

tel.: 48 534 696 556 , 48 794 726 444

Marek Projekt 2

Marek Projekt 2

biuro@projektgdynia.com.pl

tel.: 48 531 583 573

Biuro Gdynia

10 Lutego 19/5
Gdynia
Tel.: 48 534 696 556, 48 531 583 573
e-mail: biuro@projektnieruchomosci.pl

Napisz do nas

Przepisz kod captcha