-
-
-

NIERUCHOMOŚCI - NADAL PEWNA PRZYSTAŃ

NAJBOGATSI NA ŚWIECIE PONAD POŁOWĘ MAJĄTKU MAJĄ W NIERUCHOMOŚCIACH


NIERUCHOMOŚCI - NADAL PEWNA PRZYSTAŃNAJBOGATSI NA ŚWIECIE PONAD POŁOWĘ MAJĄTKU MAJĄ W NIERUCHOMOŚCIACH


Bogaci są bogaci, obojętnie czy milionerzy czy miliarderzy. Okazuje się, że bogaci ludzie tego świata ponad połowę swego majątku mają w nieruchomościach.
Nie jest to tendencja krótkotrwała, bo notowana od ponad roku. Czyli rozpoczęła się grubo przed wybuchem pandemii. Tak krezusi przygotowują się na ewentualne zawirowania.

W sektorze nieruchomości lokowali pieniądze w nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne, grunty czy fundusze powiązane z hipotekami.  


Nieruchomości - to bezpieczeństwo

Jak bieżąca sytuacja gospodarcza wpłynie na ten trend? Bieżące dane dopiero zaczną wpływać na majątki i decyzje inwestycyjne najbogatszych ludzi świata. Nie wykluczone, 
że do sektora nieruchomości– który jest uznawany za bezpieczną przystań dla kapitału – wciąż płynąć będzie szeroki strumień gotówki. Nawet i bez tego najnowsze dane sugerują, 
że to właśnie nieruchomości odpowiadają za  ponad połowę majątku osób bogatych (51%).

W ciągu roku znacznie (o 5-6 pkt. proc.) urósł w tym portfelu udział nieruchomości inwestycyjnych. 

W nieruchomości uznawane za bezpieczną przystań dla kapitału krezusi inwestowali wolne zasoby gotówki, ale też przenosili do tej klasy aktywów pieniądze zainwestowane dotychczas 
w akcje i obligacje – w ten sposób przygotowując się na nadejście zawirowań gospodarczych. 
Oczywiście wtedy nikt nie mógł się jeszcze spodziewać, że będą one tak wyglądały. Raczej obawiano się o skutki wojen handlowych, wzrostu populizmu czy klasycznej recesji.

Sporo pieniędzy statystyczny multimilioner wciąż trzymał też w gotówce (8%). Ale uwaga! 
Nie znaczy to wcale, że każdy z milionerów ma w domu skarbiec wypełniony po brzegi paczkami banknotów. W tej kategorii zawierają się też pieniądze trzymane na lokatach i rachunkach 
oszczędnościowych. Popularne było też lokowanie kapitału w ramach funduszy private equity. 
Chodzi o takie przedsięwzięcia, które wspierają rozwój perspektywicznych biznesów z nadzieją, że dadzą one sporo zarobić, a w idealnych warunkach staną się one kolejnym Googlem czy Amazonem.

Były biura, będą mieszkania

Wróćmy jednak do planów inwestycyjnych dotyczących sektora nieruchomości, które najbogatsi ludzie świata formułowali jeszcze pod koniec 2019 roku. Wtedy światowi multimilionerzy chcieli 
inwestować przede wszystkim w biura, nieruchomości związane z ochroną zdrowia, hotele i rozrywkę czy ziemię budowlaną. Na tej liście biura, hotele i kasyna mogą teraz zajmować niższe miejsca ze względu na skutki pandemii. Lepiej mogą się mieć za to inwestycje związane z mieszkaniówką, opieką zdrowotną, logistyką czy budownictwem senioralnym.

Jako ciekawostkę warto dodać, że najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się kilka miesięcy temu ziemia rolna. W tym wypadku deklarację zwiększania środków przeznaczonych na inwestycję w tym segmencie znajdziemy tylko w 39% ankiet. W tym wypadku koronawirus też może doprowadzić do wzrostu zainteresowania.

Czy tak faktycznie będzie oczywiście pokaże dopiero czas.

Dobrego dnia


Nasze Serwisy: 

Projekt:  strona www: projektgdynia.com.pl
Facebook: https://www.facebook.com/projekt.gdynia/

Projekt Nieruchomości : projektnieruchomosci.pl
Facebook: https://www.facebook.com/projektnieruchmosci/

SpecLab Komputery Nowe technologie:  speclab.com.pl
Facebook: https://www.facebook.com/speclabserwis/

Goya Art :  facebook.com/goya.hand.made/


MR