-
-
-

UMOWA PRZEDWSTĘPNA - ZABEZPIECZENIE. CO TO DAJE?

NIERUCHOMOŚĆ: KUPUJESZ, SPRZEDAJESZ, WYNAJMUJESZ? Co i dlaczego warto zabezpieczyć.

NIERUCHOMOŚĆ: KUPUJESZ, SPRZEDAJESZ, WYNAJMUJESZ?UMOWA PRZEDWSTĘPNA - ZABEZPIECZENIE. CO TO DAJE?Szukasz nieruchomości. Śledzisz portale branżowe i nieruchomościowe, sprawdzasz ogłoszenia, przeglądasz oferty. Będąc "na mieście" patrzysz
na banery. Szukasz. Swojej wymarzonej nieruchomości.

Po jakimś okresie czasu - jest. Znajdujesz. 

Oglądasz, sprawdzasz, czasem jeden raz, czasem więcej.  Dokonujesz wyboru. Bierzesz pod uwagę wszystkie elementy. Bo przecież nie tylko cena decyduje
o wyborze.

Zapada decyzja. Decydujesz się na konkretną nieruchomość.


I CO DALEJ?

Kolejny krok to podjęcie rozmów z właścicielem i negocjowanie warunków sprzedaży.

Ale często jest tak, że mija trochę czasu od momentu podjęcia decyzji zakupowej do momentu zawarcia umowy końcowej.

Bo na przykład chcesz skorzystać z kredytu bankowego. Zwykle takie formalności trwają.Nawet parę tygodni. Czasem dłużej. może być to parę miesięcy.

Może być tak, że sprzedający potrzebuje jakiegoś okresu czasu na załatwienie spraw, zanim zwolni lokal / nieruchomość.

Zdarzają się sytuacje w których na sfinalizowanie umowy końcowej trzeba trochę czasu.  Ale. Co jeśli wybrana nieruchomość jest wręcz idealna, spełnia wszelkie kryteria
i nie chcesz, aby ktoś inny sprzątnął ja sprzed nosa?

Poza tym. W wyniku negocjacji zapadły jakieś ustalenia. Co do warunków transakcji, ceny, terminów czy też sfinalizowania spraw obu stron. Chcesz się jakoś zabezpieczyć.


PO TO WŁAŚNIE JEST UMOWA PRZEDWSTĘPNA.

Podstawą jest tym przypadku Kodeks Cywilny. Wg artykułu 389, który mówi, że umowa  przedwstępna to dokument w którym jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się
do zawarcia oznaczonej umowy. Zawiera ważne i istotne postanowienia umowy ostatecznej.
Tego typu umowa stosowana jest w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości.
Ma na celu zabezpieczenie interesów stron. Przed podpisaniem umowy ostatecznej, przenoszącej prawo własności do nieruchomości.
To często spotykana forma umowy w obrocie nieruchomościami. Strony umowy zawierają w niej istotne elementy i wzajemne zobowiązania, które obowiązują przy umowie przyrzeczonej.

Taka umowa może być zawarta w formie aktu notarialnego lub umowy cywilno - prawnej.


PO CO STOSUJE SIĘ TEGO TYPU UMOWĘ?

Zdarza się, że strony nie są gotowe do podpisania umowy ostatecznej. Powody mogą być  różne. Zebranie odpowiednich dokumentów, oczekiwanie na kredyt, zaświadczenia. Może to
być też konieczność uregulowania prawnego spraw formalnych dotyczących przedmiotu umowy.

Może to dotyczyć domów, mieszkań, lokali użytkowych, kamienic. Nieruchomości rolne, duże obiekty, nieruchomości gruntowe też są obiektem takich umów.

Tego typu umowa wiąże strony transakcji. 
Jeśli jest zawarta w formie aktu notarialnego to daje dodatkowe możliwości. Można wtedy wpisać roszczenie do księgi wieczystej o nabycie przedmiotu umowy. To daje możliwość
zawarcia umowy ostatecznej w przypadku, gdy strona transakcji uchyla się od podpisania umowy ostatecznej.

Wymaga obecności notariusza i zwykle podpisywana jest w kancelarii notarialnej.


CO MOŻNA ZAWRZEĆ W TAKIEJ UMOWIE?

W kwestii zapisów strony mają dowolność zawarcia elementów umowy. To zależy od wspólnych ustaleń. Mogą zawrzeć wszystko, co uznają za istotne dla zawarcia umowy ostatecznej.

By umowa była ważna musi zawierać kilka elementów, które są istotne dla umowy ostatecznej.
Dane stron umowy, opis przedmiotu umowy. Cena i warunki zapłaty za nieruchomość. Powinien być określony termin zawarcia umowy ostatecznej. Dokładna data, lub termin "do" (np termin
do końca 2020 roku). Bez tych zapisów umowa jest nieważna.


STOSOWANE ZABEZPIECZENIE. ZADATEK.

To forma zabezpieczenia transakcji. Co to oznacza? Jeśli strona kupująca nie wywiąże się z umowy, z winy kupującego to sprzedający może odstąpić od umowy i zatrzymać zadatek.
Jeśli sprzedający uchyla się od zawarcia umowy końcowej to kupujący może odstąpić od umowy i zażądać sumy dwukrotnej zadatku. Zadatek jest zaliczany do ceny sprzedaży.

Po zawarciu umowy przedwstępnej i przed ostateczną warto więc przygotować komplet dokumentów do finalizacji transakcji. Dokumenty tożsamości, podstawa nabycia nieruchomości, zaświadczenia z odpowiednich urzędów.
 

PODSUMOWANIE.

Umowa przedwstępna to zobowiązanie do zawarcia umowy ostatecznej. Powinna zawierać m.in.  dane stron, opis przedmiotu umowy, cenę nieruchomości, warunki zapłaty, termin umowy ostatecznej.

Zadatek to zabezpieczenie umowy. Nasze Serwisy: 

Projekt:  strona www: projektgdynia.com.pl
Facebook: https://www.facebook.com/projekt.gdynia/

Projekt Nieruchomości : projektnieruchomosci.pl
Facebook: https://www.facebook.com/projektnieruchmosci/

SpecLab Komputery Nowe technologie:  speclab.com.pl
Facebook: https://www.facebook.com/speclabserwis/

Goya Art :  facebook.com/goya.hand.made/

MG