-
-
-

RYNEK MIESZKANIOWY KOLEJNY MIESIĄC

CO SIĘ ZMIENIŁO W OSTATNIM CZASIE? WPŁYW PANDEMII NA RYNEK.

RYNEK MIESZKANIOWY KOLEJNY MIESIĄCCO SIĘ ZMIENIŁO W OSTATNIM CZASIE?

WPŁYW PANDEMII NA RYNEK.W ostatnim miesiącu rynek mieszkaniowy trochę ruszył. Nie jest to  jeszcze poziom normalnych transakcji, obrotów i wyników. O ok. 20% wzrosła 
liczba klientów kupujących, w porównaniu do okresu przed pandemią.


Jednak można zaobserwować pewne zmiany i tendencje.

Nadal jest pewien zastój na rynku najmu krótkoterminowego.
Nie ma większych zmian w zakresie cen nieruchomości. Ceny nie spadły w sposób znaczący.
Po czasowych zniżkach, ceny wynajmu wracają do poziomu sprzed pandemii.
Najbardziej atrakcyjne na rynku są małe mieszkania. Najszybciej znajdują nabywców. 
Odnotowywany jest duży popyt na działki rekreacyjne. Poszukiwane są zwłaszcza
w podgórskich miejscowościach. W dalszej kolejności w małych miejscowościach z dobrym
dojazdem do dużych miast.
Wzrosło zainteresowanie nieruchomościami z działką, tarasem lub terenem zielonym.
Trudniej o kredyt. Niektóre branże zanotowały utratę zdolności kredytowej 
(te które były zamrożone przez pandemię - np. gastronomia, hotelarstwo)
Zwiększony został wymagalny wkład własny, przy kredycie. W niektórych przypadkach
nawet do 30%.
Efekt? Część klientów odłożyła na jakiś czas decyzję o zakupie nieruchomości.

Co na najbliższe miesiące?

Na dzień dzisiejszy perspektywy na kolejne miesiące napawają lekkim optymizmem, mimo nie do
końca stabilnej sytuacji.
Kluczowym momentem dla rynku będzie początek jesieni. Wtedy nastąpi konfrontacja oczekiwań
z rzeczywistością.  Pierwszy czynnik, to kolejny możliwy termin wystąpienia drugiej fali pandemii. 
Jeżeli tylko obawy te się nie spełnią, rynek mieszkaniowy stopniowo i systematycznie będzie 
wracał na właściwe tory. 
Postępująca równowaga w gospodarce, skutkować będzie utrzymaniem miejsc pracy. Oczekiwany powrót 
studentów na uczelnie i stopniowy napływ zagranicznych pracowników. To kolejny etap, który będzie 
kształtować przyszłość w nieruchomościach.
Nasze Serwisy: 

Projekt:  strona www: projektgdynia.com.pl
Facebook: https://www.facebook.com/projekt.gdynia/

Projekt Nieruchomości : projektnieruchomosci.pl
Facebook: https://www.facebook.com/projektnieruchmosci/

SpecLab Komputery Nowe technologie:  speclab.com.pl
Facebook: https://www.facebook.com/speclabserwis/

Goya Art :  facebook.com/goya.hand.made/

MG