-
-
-

DZIEDZICZENIE NIERUCHOMOŚCI. KRÓTKI PORADNIK.

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY.

DZIEDZICZENIE NIERUCHOMOŚCI.KRÓTKI PORADNIK.

NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY.TEMAT, KTÓRY JEST OBECNIE AKTUALNY.
 
Życie, jak to życie codziennie niesie różne sytuacje.
Często niespodziewane. Teraz, jest szczególny czas,  jeśli chodzi o zdrowie i zagrożenia życia.

Nagle okazuje się, że dziedziczysz nieruchomość.
To może być mieszkanie, dom, działka.

O czym lepiej pamiętać?


STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU.  

Pierwszy krok, to notariusz lub sąd.

Jeśli jest to sądowe nabycie spadku, to trzeba napisać odpowiednie pismo do sądu. Postępowanie
może trwać parę miesięcy. Konieczne jest osobiste stawiennictwo. Opłata sądowa to 50 zł.


POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA SPADKU.

Dokument sporządzany przez notariusza. procedura trwa zdecydowanie szybciej, kilka dni
i jedna dwie wizyty u notariusza. Czas może  zależeć od liczby spadkobierców, oraz czy
spadkodawca był właścicielem nieruchomości.
Opłata notariusza to ok 300-500 zł.


DOKUMENTY.

Trzeba mieć przygotowane niezbędne dokumenty.
Akt zgonu spadkodawcy.
Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa.

Małżonkowie - odpis skrócony aktu małżeństwa.
(adnotacja, że małżeństwo ustało wskutek zgonu).

Dzieci - odpis skrócony aktu urodzenia.
Odpis skrócony aktu małżeństwa, jeśli zawarły związek małżeński i zmieniły nazwisko.

Warto mieć dowód osobisty spadkodawcy lub zaświadczenie o numerze Pesel.

Odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości.

Testament - jeśli został sporządzony.


PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN.

Ustawowo jest podatek od spadku do naliczenia. 
Najbliższa rodzina jest objęta zwolnieniem z podatku.
To małżonkowie, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) wstępni (rodzice, dziadkowie) pasierbowie, rodzeństwo,
ojczym, macocha.

Warunek do spełnienia. 

W ciągu 6 m-cy od uprawomocnienia się postanowienia  sądu o nabyciu spadku, lub zarejestrowania aktu
poświadczenia dziedziczenia u notariusza, należy złożyć formularz SD-Z2 do US. To bardzo ważne dla
uniknięcia wysokiego podatku.


WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ.

Jeśli jest księga wieczysta to trzeba dokonać zmian.

Po zakończeniu postępowania należy odziedziczoną nieruchomość ujawnić w księdze wieczystej, poprzez
wniosek do właściwego sądu.

Bez tego nowy właściciel nie może swobodnie dysponować odziedziczoną nieruchomością.


Dobrego dnia.
Nasze Serwisy: 

Projekt:  strona www: projektgdynia.com.pl
Facebook: https://www.facebook.com/projekt.gdynia/
Sklep U Andżejahttps://allegro.pl/uzytkownik/uAndzeja?bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-uni-1-3-0717

SpecLab Komputery Nowe technologie:  speclab.com.pl
Facebook: https://www.facebook.com/speclabserwis/
Speclab Sklephttps://www.speclab.com.pl/sklep.html#allegro


Projekt Nieruchomości : projektnieruchomosci.pl
Facebook: https://www.facebook.com/projektnieruchmosci/

Goya Art : https://allegro.pl/uzytkownik/Goya-ART?bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-uni-1-3-0717
Facebook:  facebook.com/goya.hand.made/